terug naar homepage
retour homepage :

Homepage Seniors
AMICALE – VRIENDENKRING
SENIOREN PARIBAS SENIORS
Willy's SeniorenSite
laatste update :

dernière modif

creatie: nov 06

wat gebeurde er met? ...
    SNEL NAAR   -   RACCOURCIS
RETOUR 
HOMEPAGE
             LAST NEWS     
       LUNCHES     
       IN MEMORIAM     
    ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN PDF   
ARCHIVE LETTRES d'INFORMATION
 
  AFTER BELFIUS

CULTURELE UITSTAPPEN
Waar Senioren KUNSTIG zijn
VISITES CULTURELLES
L'ART des Seniors

NEW SITE !!

Klik rechts

cliquez à droite

KLIK HIER - CLIQUEZ ICI

22 okt 2015
VERSLAG BEZOEK MONS

door onze Culturele Voorzitter, Lieven Stoop

Ondanks treinen met vertraging en een overvolle Brusselse ring waren alle kultuur-minnende leden van de Vriendenkring, komende uit 7 verschillende provincies, tijdig aanwezig op de plaats van afspraak : Place du Parc in Bergen.

De weergoden waren niet in allerbeste doen, maar onze gastheer André,was het des te meer. Voor de meesten was het een eerste bezoek aan deze mooie stad, maar waarschijnlijk niet het laatste. En als je bovendien door deze provinciehoofdplaats gegidst wordt door iemand die de cultuur, de geschiedenis ,de bezienswaardigheden - en natuurlijk ook de weg-kent, en bovendien deze kennis op een boeiende en vlotte manier kan vertellen aan zijn oud-Paribas collega's,dan is het,althans voor diegenen die al deze mooie dingen weten te appreciëren, genieten geblazen.

De dag was te kort om al het moois dat Bergen te bieden heeft in één dag te bezoeken.

De tuinen van de “Maieur”, het Doudoumuseum,e en wandeling langs de grote markt en een bezoek aan het Belfort; dat stond er allemaal op het menu in de voormiddag.

Het culinair gedeelte 's middags stond op hetzelfde hoog niveau: streekgebonden producten en dranken. Het werd door alle aanwezigen sterk geapprecieerd. Voor diegenen die niet deelnamen, maar op een latere datum wellicht toch eens Mons bezoeken: Restaurant “Le Marchal”is een echte aanrader.

In de namiddag bezochten we nog de Kerk van de heilige Waudrou en natuurlijk het Mondaneummuseum. Vele,vele zaken hebben wij bij gebrek aan tijd niet kunnen bezoeken, dus:materie genoeg voor een tweede bezoek.

Wat toch wel bijzonder opvalt is de netheid van de straten, de openbare gebouwen en de parken.
Wij zijn ook langs de woning van Elio gewandeld,maar…hij is ons niet komen begroeten.
Alle voetpaden zijn aangelegd met kasseien: dus een welgemeende raad voor toekomstige vrouwelijke bezoekers…..geen te hoge hakken .

Na dit perfect georganiseerde bezoek en heel wat ”wandel”-kilometers konden wij nog voldoende tijd gaan uitrusten op de Brusselse ring, alvorens terug fris thuis te komen.

Met een dikke merci aan André en zoals bij vele van onze activiteiten: de afwezigen,en er waren er zeer zeer veel, - nvdr : misschien zelfs te veel - hadden ongelijk.
Het visueel beeldverslag ligt nog in onze Donkere Kamer.


BEZOEK MONS : DONDERDAG 15 OKTOBER 2015
Wij zijn verheugd u ook te kunnen melden dat wij op donderdag 15 OKTOBER een bezoek organiseren aan MONS, culturele hoofdstad van Europa.
Dit bezoek zal georganiseerd en begeleid worden door onze ex-collega’s André Coja en Brigitte Strehler.  
Alle details en praktische info zijn per mail verkrijgbaar.
Gezien het  aantal deelnemers beperkt is ( max 2 groepen van 15) raden we u aan zo vlug mogelijk in  te schrijven door storting van 4O eur op het rekeningnummer  PB Seniors.
Deze prijs is” all-in”(musea, verzorgde lunch, gids -André en Brigitte, korte rondleiding) WARM AANBEVOLEN.
VISITE MONS : JEUDI 15 OCTOBRE 2015
Nous avons le plaisir de vous communiquer  que nous organisons jeudi le 15 octobre 2015 une visite de la ville de Mons, capitale Européenne de la culture 2015.
Cette visite est organisée et conseillée par nos deux ex-collègues André Coja et Brigitte Strehler.
Tous les détails et info pratique vous seront communiqués par mail sur simple demande.
Vu que le nombre de participants est limité (max 2 groupe de 15) nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible par le versement de 40 eur sur le compte de Paribas Seniors.
Ce prix est all-in (musée, lunch, guides André et Brigitte, petit tour de ville). Journée chaudement recommandée.

klik hier voor 't verslag

18 sept 2015

Belfius heeft grootste kunstcollectie ...
(... geërfd van Paribas), nietwaar Patricia!)

Onze nog steeds actieve collega Patricia Jaspers werd door VTM geinterviewd naar aanleiding van de aangekondigde kunsttentoonstelling ....

ONZE Rubensjuweeltjes komen uitgebreid aan bod ......
Klik hier voor het verslag ......


15 sept 2015
BONNE NOUVELLE POUR NOS  MEMBRES                         -                                                    GOED NIEUWS VOOR ONZE LEDEN
10 tickets !!                                                                                                                10 kaarten !!!!          klik hier voor meer info
Meer info klik hier - Plus d'info cliquez ici
Collega André Coja biedt aan onze leden 10 gratis kaarten aan voor een prachtig concert in het paleis van schone kunsten op 30 september 2015

De sopraan Jodie Devos, laureate van de Internationale Koningin Elisabeth Wedstrijd, en de solisten van het Brussels Philharmonic staan borg voor een elegante en harmonieuse muziekavond.
Een origineel spektakel dat melomanen en liefhebbers van anekdoten zal verblijden.
Concert ten voordele van de Stichting Sint-Jan (Stichting van openbaar nut onder de Hoge bescherming van Zijne Majesteit De Koning)
(Geen pauze)

U kunt de ticketten direct bestellen bij  André :


Meer inlichtingen over het concert vindt u op www.bozar.be
Notre collègue André Coja offre à nos membres 10 tickets gratuits pour un concert de gala au palais des Beaux –Arts de Bruxelles le 30 septembre 2015.

La soprano Jodie Devos, lauréate du Concours Reine Elisabeth, ainsi que les solistes du Brussels Philharmonic apporteront à cette soirée l’élégance et l’harmonie dont ils savent faire preuve . 
Un spectacle inédit qui régalera les mélomanes et les amateurs d’anecdotes.
Concert donné au profit de la Fondation Saint-Jean
(Fondation d’utilité publique sous le Haut patronage de Sa Majesté Le Roi)
(Pas d’entracte)

Les tickets sont à commander via André :


Pour plus d’informations sur le concert : www.bozar.be4 mei 2014 ....30 april 2014 : PARIBAS KULTUUR :
Gallerij Den Heeck en Culinair Restaurant Eyckerhof in Hingene (BORNEM)
Magda wijdde de aanwezigen in in de geheimen van het Constructivisme ....
Een mengeling van lijnen, cirkels en vierkanten met een wiskundige achtergrond.Fotomontage van het bezoek aan de Gallerij Den Heeck van onze collega Jan Verschaeren en zijn echtgenote Magda,
gevolgd door een culinair etentje in het sterrenrestaurant Eyckerhof.... om duim en vingers af te likken.
Deze dag werd voor alle aanwezigen een cultureel en culinair hoogstandje waar we nog lang over na zullen praten.
Op het einde van de dag waren we weer allemaal een unieke ervaring rijker.


2 april 2014.
PARIBAS KULTUUR :
WOENSDAG 30 APRIL  2014


Wij zijn toch niet vergeten dat we jaren gewerkt hebben bij een financiële instelling waar “BANKIEREN EEN KUNST……WAS”
Geheel in deze traditie zijn wij blij u te kunnen uitnodigen op een bezoek aan de gekende kunstgalerij “den HEECK”.
Het is niet ”zo maar” een galerij…Ten eerste wordt ze gerund door ons eminent lid –en oud collega- Jan Verschaeren en zijn echtgenote Magda, die sinds enige tijd deelnemen aan onze lunches. Bovendien is het een internationaal gekend centrum voor constructivisme en concrete kunst(center for constructivism and concrete art)
Wat dat allemaal betekent zal ons  worden verduidelijkt en getoond  door Jan en Magda. Een niet te missen en unieke kans die het later zal mogelijk maken dat onze kinderen en kleinkinderen –ook op dat gebied- van ons iets kunnen leren…
Geheel in overeenstemming met het hoog( Paribas-) niveau van dit bezoek, gaan wij samen lunchen in restaurant  EYCKERHOF( 1 michelin ster)
Gans dit pakket (bezoek, apero, voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht, wijn en….goed gezelschap) wordt u aangeboden voor de prijs van 55 euro.
Zowel de galerij als het restaurant zijn gelegen in het prachtige Klein-Brabant, vlak bij de Schelde in Hingene.
Er is een GROTE MAAR….het aantal plaatsen is beperkt. Begrijpelijk dat het restaurant ,van werkelijk uitstekende kwaliteit, zijn beperkingen heeft wat betreft het aantal plaatsen dat het voor ons kan reserveren. De inschrijvingen zullen afgesloten worden zodra dat aantal bereikt is.(betaling is bewijs van inschrijving)
U kunt inschrijven vanaf 1 april op het gebruikelijke rekeningnummer.(55 EUR PER DEELNEMER)
U zult nog per mail verwittigd worden en een uitnodiging toegestuurd krijgen. Deze manifestatie is in ieder geval éénmalig .
Parking mogelijk op beide locaties. Leden die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen hoeven dat te melden.
Wij vinden wel een regeling dat jullie kunnen opgehaald worden door een ex-collega van goede wil (zo zijn de meesten)
Betaling op rekening BE05 5507 9050 0075 van de Vriendenkring met ref "DenHeeck : aantal personen en naam".

2 april 2014
PARIBAS CULTURE :
MERCREDI 30 AVRIL 2014


Nous n'avons pas oublié que nous avons travaillé des années pour une institution financière où l'on parlait de "l'art de la Banque……."
Nous référant à cette tradition, nous sommes heureux de pouvoir vous inviter à visiter la fameuse Galerie d'Art "den Heeck"
Ce n'est pas "uniquement" une galerie…Tout d'abord elle est dirigée par notre éminent membre -et ancien collègue - Jan Verschaeren et son épouse Magda, qui participent aussi régulièrement à nos déjeuners. 
D'autre part, c'est un centre international reconnu pour le constructivisme et l'Art concret (centre pour le constructivisme et l'art concret)
Ce que cela signifie va nous être clarifié et exposé par Jan et Magda. C'est une occasion unique, à ne pas manquer, de pouvoir faire connaitre plus tard à nos enfants et petits-enfants - également dans ce domaine- quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
En concordance avec le haut niveau (Paribas) de cette visite, nous allons déjeuner ensemble dans le Restaurant EYCKERHOF (une étoile au Michelin ! )
Tout ce package (visite, apéro, entrée, plat principal, dessert, vins et …… agréable compagnie) vous est proposé pour le prix de 55 euro.
Aussi bien la Galerie que le Restaurant sont situés dans le magnifique Klein-Brabant, près de l'Escaut à Hingene.
Il y a malheureusement un Grand MAIS …. le nombre de places disponibles est limité. Compréhensible que le restaurant, réellement d'excellente qualité, a ses limites concernant le nombre de places qu'il peut nous réserver. Les inscriptions seront clôturées dès que ce nombre est atteint.(paiement vaut inscription)
Vous pouvez vous inscrire à partir du 1er avril sur le compte habituel (55 eur par participant)
Vous serez encore avertis par mail et recevrez une invitation. Cette manifestation est en tous cas unique.
Parking aisé aux deux endroits . Les membres qui ont des difficultés à se déplacer doivent nous avertir. Nous trouverons une solution pour venir vous chercher grâce à la bonne volonté d'un ex-collègue, (ce que sont la plupart !)
Le montant est à verser au compte de l’Amicale : BE05 5507 9050 0075 avec réf "DenHeeck, nom et nombre de personnes"     retour Top